Το Διοικητικό συμβούλιο συνίσταται από τους :

Πρόεδρος Σφενδύλης Δημήτρης

Αντιπρόεδρος Μάρκου Ζαφειρώ

Γραμματέας Πινάκος Φώτης

Ταμίας Καλημανά Θεοδοσία

Μέλος Μπαβέας Γεώργιος