Το Σωματείο ιδρύθηκε στις 6 Μαρτίου του 1996.

Με επωνυμία:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΛΗΜΝΟΥ.

Ιδρυτικά μέλη :

  • Αθανάσιος Βουλγαρόπουλος
  • Παρασκευή Σάμπαλου
  • Ανδρέας Σαρμονικάς
  • Ελένη Σπέταλα
  • Αικατερίνη Παρίσσου

Στεγάζεται στο Επιμελητήριο Λέσβου, Παράρτημα Λήμνου και παρέχει κάθε είδους συμβουλή στα μέλη του.